Uşaq Qrup Terapiyası

Uşaqlarla müxtəlif yaş və bacarıq səviyyələrinə əsasən (5nəfər) qruplar təşkil olunur.

PROQRAMDA:

 • Uşaqların cəmiyyətdə davranışlarının korreksiyası
 • Təsnifatlaşma bacarığının inkişafı, görmə yaddaşı, diqqətin inkişafı
 • Qısamüddətli eşitmə hafizəsinin aktivləşməsi
 • Obrazların tam qavranılmasının inkişafı, təxəyülün inkişafı
 • Məntiqi təfəkkürün inkişafı
 • Əllərin incə motorikası


QRUP TERAPİYASININ FAYDALARI:

 • Özünə inamın artırılması
 • Doğru ünsiyyət qurma vərdişləri qazandırılması
 • Cəmiyyətə adaptasiyanı təmin edilməsi
 • Diqqət və konsentrasiyanı üst səviyyəyə daşınması
 • Daha təsirli və məhsuldar işlərini təmin etməsi
 • İş nizamı və motivasiyası artması
 • Məğlub olmağı öyrənmək və sağlam qalibiyyətin formalaşması
 • Məktəbdə tapşırıqların daha yaxşı mənimsənilməsi.


Təlim həftədə 1 dəfə 1 saat ərzində (5 nəfər) dəvam edir.