Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Sabina Oruczadə

Narınc Psixologiya Mərkəzinin Sumqayıt, Salyan və Gəncə filiallarının “Loqopediya Şöbəsi”nin müdiri, baş-defektoloq Loqopedi

Təhsili: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universteti, Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim fakültəsi.

İxtisas: Defektologiya, korreksiyaedici təlim

Iştirak etdiyi təlimlər və konfranslar:

 • PsixoloqL.Ş.Əmrahlınınrəhbərliyiilə “Psixologiyanınaktualproblemləri: nəzəriyyə və praktika” mövzusundatəşkilolunankurs. (“ Psixoqramma” PraktikPsixologiya üzrə ResursMərkəzi) (2015)
 • “E.N.M Psixologiya və konsultasiya Mərkəzi Gülər Məmmədovanın rəhbərliyi ilə Sağlam münasibət, xoşbəxt ailə seminarinda iştirakçi (2018)
 • “Yeniyetmələrdə davranış pozuntuları” adlı seminar (NarıncPsixologiyaMərkəzi) (2016)
 • Narınc Psixologiya Mərkəzində Dünya Kəkələmə Günü münasibətilə təşkilolunmuş “Kəkələməyə Son!” seminarı. (2016)
 • Brain Development and body language training təlimində iştirakçı (2018)
 • Language and speech therapy in autistic children təlimində iştirakçı (2018)
 • Nirvana Brain control and language practical training təlimində iştirakçı (2018)
 • Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ilə psixoloji iş (2018)
 • Leadership and body language practical training təlimində iştirakçı (2018)
 • Uşağım niyə qorxur ? təlimində iştirakçı (2018)
 • II İnternational Family And Child Psychology Conference: (2018)
 • Clinic Psychologist Narinj Rustamova – “The mistakes we made while raising our children”
 • President of the İnternational Association Psychologists Tanju Ekinji – “Conflict and solution in family relations”
 • Family Camselor Demet Bozok –“ Teaching children`s drakings analysis”
 • Speech defect specialist Mehmet Ongun –“Language and speech therapy in autistic children”
 • Assistent Professor Oytun Erbash – “Neurobiology of Love and involement”
 • III İnternational Family And Child Psychology Conference: (2019)
 • Clinic Psychologist Narinj Rustamova: A multidisciplinary approach in child psychodiagnosis
 • Child Development Specialist Amina Ergün :The magical phrases in childs communication
 • Founder of Armony speech center family counselor Serdar Kilinchlar: Stuttering and therapeutic methods over 7 years old children
 • Peak of Psychology conferecnce: problems , perspectives and new approaches
 • For completing the 20 hours intensive and practical training entitled “PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG: İNDİVİDUAL METHODS” given by ORKHANWAY Coaching (2019)
 • V Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası Konfransı (2022)
 • Təhsildə Fərqli Öyrətmə Modelləri və Psixoloji Yönlər konfransı (2022)
 • Beynəlxalq Neyropsixologiya Konfransı (2022)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!