Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Sevinc Ələkbərli

Filial: Sumqayıt filialı

Vəzifə: Psixoloq

Təhsili: Bakı Qızlar Universiteti,  Ümumi Psixologiya fakultəsi

İştirak etdiyi Təlimlər və Konfranslar:

 • Uşaq Psixologiyası kursu (Narınc Rüstəmova)
 • Çözüm Odaklı Terapi(Sibel Dinç Çalışqan)
 • Ailə psixologiyası kursu(Elnur Rüstəmov)
 • I-ci Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası Konfransı
 • II-ci Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası Konfransı
 • Şəxsiyyət pozuntuları kursu( Təhmasib Cavadzadə)
 • III-ci Beynəlxalq Ailə və Uşaq Psixologiyası Konfransı
 • Klinik psixologiya kursu(Orxan Fərəcli)
 • Bihevral-Koqnitiv Terapiya kursu (Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu)
 • Uşaq və Yeniyetmələr Təlimi(Tinatin Nasirova)
 • Bender – Geştalt təlimi (Lalə Ələkbərova)
 • TAT- CAT test təlimi(Nərmin Qələndərova)
 • Beynəlxalq Neyropsixologiya Konfransı (Nadir Əlirzalı, Əmin Əsədullahpur, Zeynəb Küçük, Məsud Nüsrət Abadi)
 • Neyrofeedback Təlimi (Nadir Əlirzalı)
 • Praktik Psixologiya Kursu (Səbinə Ələkbərova)
 • Montessori Təlimi( Eyüp Tunahan)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!