Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Səfərova Ülkər

Fəaliyyət sahəsi: NPM  Xalqlar dostluğu filialı, defektoloq-loqoped

İştirak etdiyi Təlimlər:

 • “Mutizm – səbəbləri, həlli yolları”,
 • “ TAT və CAT tematik qavrama testinin tətbiqi və izahı”
 • “ Uşaqlarda diqqət dağınıqlığının səbəbləri və həlli yolları”
 • “ Kəkələmənin psixoloji və loqopedik aspektləri”
 • “ Luiza Duss testi”
 •  “Psixologiya günü- 3” təlimi
 • Loqopediya kursu NPM ( 13.02.2016-26.04.2016)
 • “Psixoloji konsultasiya”, “Ailə Psixologiyası”, “Ümumi psixologiya” kursları, “Disleksiya” seminarı (2017)  
 • “Montessori eğitimi”,
 •  “II Beynəlxalq Ailə və Uşaq psixologiyası” konfransı (08-09.06.2018)
 • Autistik uşaqlarda dil və nitq terapiyası
 • “Koqnitiv- Bihevioral terapiya” kursu
 • “Çözüm odaklı kısa terapi” YRD. Dr. N. Linda Fraim (18.11.2018)
 • Uşaqlarda loqopedik masaj texnikaları
 • “III Beynəlxalq Ailə və Uşaq psixologiyası” konfransı (09.06.2019)
 • “ Грубые нарушения речи у детей” (Визел Татьяна Григорьевна 38 часов)
 • “ Psixologiya zirvəsi” konfransı (25-26.07.2019)
 • “V Beynəlxalq Ailə və Uşaq psixologİya” konfransı (02-03.04.2021)
 • “Neurofeedback aparatının möcüzəvi nəticələri” təlimi
 • Çocuk gelişimi ve psikolojisi kursu ( Yıldız Teknik Üniversitesi 19.11.2022-05.03.2023)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!