Seyyid-Zeynəb Əliyeva NPM  Xalqlar dostluğu filialının psixoloqu

Seyyid-Zeynəb Əliyeva

NPM  Xalqlar dostluğu filialının psixoloqu

Təhsili:

 • Bakalavr – Bakı Qızlar Universiteti,  “Psixologiya” ixtisası (2013-2017)
 • Magistratura – Lənkəran Dövlət Universiteti, “İbtidai siniflərdə təlimin metod və metadalogiyası” ixtisası (2021-davam edir)

İştirak etdiyi təlimlər:

 • AR. Səhiyyə Nazirliyinin nəznində Psixi Sağlamlıq Mərkəzi, Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi və NUPM-nin ortaq lahiyəsi olan “Psixologiya günü” (31.01.2016)
 •  “Aludəçiliyin terapiya və praflaktikası” təlimi (19.03.2016)
 •  “Psychhological Consulting” kursu (30.04.2016-18.06.2016)
 •  “General Pscyhotherapy” kursu (17.09.2016-12.11.2016)
 • Temel eğitim 15saat, Süperviziyon egitimi 5saat, Çocuklarda gözlemnenen davranış problemleri ve müdahile yöntemleri (07.08.2019)
 • “Niyə özümə güvənmirəm” Təlimi (26.11.2016)
 • “Davranış problemləri və həlli yolları” təlimi (27.09.2015)
 • “Luiza Duss testi” təlimi (24.01.2016)
 • “Uşaqlarda diqqət əksikliyinin səbəbləri və həlli yolları” təlimi (08.11.2015)
 • “PSYHOANALYSİS” kursu (06.02.2016-12.03.2016)
 • “BENDER GEŞTALT” təlimi (11.10.2015)
 •  “Otizimli çocuklarda haraket eğitiminin önemi” təlimi (08.05.2021)
 •  “The mistakes we made whıle raısıng our chıldren” təlimi (09.07.2018-10.07.2018)
 • “Psychologıcal counseling: ındıvıdual methods” (20 saatlıq) təlim (20-27.10.2019)
 • “Art Terapy” kursu (28.11.2015-30.01.2016)
 • Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun təşkil etdiyi “Tələbə Psixoloqlarının I Ümumrespublika” Konfransı
 •  “Clinical Psychology” kursu (04.06.2016-30.07.2016)
 •  “Language and speech therapy in autistik children” təlimi (09-10.07.2018)
 • “Kəkələmə nədir? Kəkələmənin psixoloji və loqopedik aspektləri” təlimi (12.11.2015)
 • Məktəbə hazırlıq dəyərləndirmə testi (01.11.2015)
 • “Ailə modelləri və uşaq davranışına təsiri” təlimi (22.11.2015)
 • “ Hiperaktivlik sindromu” təlimi (11.02.2018)
 • Azərbaycanda bir ilk olan “Neurofeedback aparatının möcuzəvi nəticələri” təlimi (04.10.2021)
 • “Stuttering and therapeutic methods over 7 years old children” təlimi (09.07.2019)
 • “The magical phrases in child’s communication” təlimi (09.07.2019)
 • “A multidisciplinary approach in child psychodiagnosis” təlimi (09.07.2019)
 • “Sosial Fobiya” təlimi (12.11.2016)
 • “MUTİZM-in səbəbləri və həlli yolları” təlimi (18.10.2015)
 • “Qısqanclığın ailə münasibətlərinə təsiri” təlimi (19.11.2016)
 • “TAT və CAT  tematik qavrama testinin tətbiqi” (04.10.2015)
 • “Teaching children’s drawıngs analysıs” təlimi (09.07.2018)
 • “Neurobiology of Love and İnvolement” təlimi (09.07.2018)
 •  “Conflict and solution in family relations” təlimi (09.07.2018-10.07.2018)
 • “Uşaqlarda qorxular” seminarı (14.01.2018)
 • “Postravmatik Stress” təlimi (07.02.2016)
 •  “Münasibətlər” təlimi (21.02.2016)

Tədris etdiyi təlimlər:

 • Uşaqlarda Qorxular və həlli yolları
 • Uşaqlara olunan cinsi zorakılıq
 • Uşağım ərköyündürmü yoxsa əsəbi?
 • Uşaqlarda davranış pozuntuları
 • Uşaqlarda yuxu problemləri və həlli yolları
 • Salyan rayonu NUPM psixoloqlarına təkmilləşmə təlimi
 • Happy kids uşaq baxçasında Uşaqların problemləri və düzgün yanaşma təlimi

Tədris etdiyi Kurslar:

 • Uşaq Psixologiya kursu
 • Ümumi Psixologiya kursu
 • Psixopedaqoji təkmilləşmə kursu

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!