Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Mehtizadə Səma -NPM Gəncə filialı mütəxəssisi

Fəaliyyət sahəsi: NPM Gəncə filialının Psixoloqu

Təhsili -Gəncə Dövlət Universiteti Pedaqoji fakültə “Təhsildə sosial psixoloji xidmət”

İştirak etdiyi təlimlər:

1. Narınc psixologiya mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən 384 saatlıq ” KLİNİK REFLEKSOTERAPİYA” tətbiqetmə kursu (2022)

2. “Bilişsel Davranışçı süpervizyon eğitimi” (04.09.2022)

3. “Luissa Dus Metodu” (04.09.2022)

4. “Autizm , Hiperaktivlik və diqqət əksikliyi sindromlu uşaqlarda psixoterapevtik yanaşma”
(16.10.2022)

5. “Bilişsel Davranışçı Süpervizyon eğitimi ” (16.10.2022)

6. “Ergoterapiya – müalicəvi idman terapiyası” ( 23.10.2022)

7. “Yenidoğulmuşlarda sarılığın onlarln psixomotor inkşafına təsiri” (17.12.2022)

8. “Həyacan -təşviş pozuntusu” (17.12.2022)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!