Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Həsənova Aynur

Fəaliyyət sahəsi: NPM Gənclik filialı – Yeniyetmə və yetişkin Psixoloqu, CBT terapist, Ailə terapisti, Hipnoterapist, EMDR terapist

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları:

 • “Uşaq psixologiyası” kursu 32 saat (10.09.2015-12.10.2015)
 • “Autizm-səbəbləri və həll yolları” (25.10.2015)
 • “Neuro-linguistic Theraphy” 36 hours (08.03.2016)
 • “Clinic Psycology” 36 hours (10.05.2016)
 • “Children`s age and Family Psychology” 36 hours (15.06.2016)
 • “Proektiv metodikalardan istifadə qaydaları” 16 saat (2016)
 • “Qeştalt Terapiya” 32 saat (2016)
 • “Ümumi psixologiya” 32 saat (2016)
 • “Clinical Health Psychology in Practice: Theory and Application for mental Health and Medical Professionals” (February 22-23, 2020)
 • “D2 ve Bordon dikkat testleri eğitimi” (18 temmuz 2020)
 • “Yeme bozukluklarında bilişsel davranışsal terapi yöntemi” (28-29 temmuz 2020)
 • “ Self Hypnosis Certificate” (8-9 august 2020)
 • “Birer cümle tanımla testi”, “Louisa Düss psikianalitik hikayeler testi”, “Frosting gelişimsel görsel algı testi” eğitimleri (6-14 ağustos 2020)
 • “Analysis of dreams in psychoanalysis” (september 6, 2020)
 • “EMDR Basic Training” 28 hours (February 19-22, 2021)
 • “Psikoterapide bütüncül ve gelişimsel yaklaşım.Praktik uygulamalar eğitimi” (6-7 temmuz 2021)
 • “Aşkın aroması” (2-3 aprel 2022)
 • “Narsist şəxsiyyət pozuntusu” (2-3 aprel 2022)
 • “Dijital çağda anne-baba olmak” (2-3 aprel 2022)
 • “Çağdaş dövrdə ailə modeli: Problemlər və prespsektivlər” (2-3 aprel 2022)
 • “Rinolilaliyanın təsnifatı və korreksiya üsulları” (2-3 aprel 2022)
 • “Rasional Emosional & Koqnitiv Davranış Terapiyası” 6 ay (07.05.2022-02.10.2022)
 • “Certified Hypnoterapist”
 • “Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı terapi” (ekim 2022)
 • “Danışma sürecinde terapötik kartların kullanımı” -workshop (2023)

  İştirak etdiyi konfranslar

 • “III İnernational Psychology Confrance” (23-24 april 2016)
 • “V Beynəlxalq Ailə və Uşaq psixologiyası konfransı” 18 saat (2-3 aprel 2022)
 • “Psixologiya Zirvəsi-2 Baynəlxalq konfrans” (3-4 iyun 2023)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!