Ailə Psixoterapiyası

Ailə Psixoterapiyası – Ailədə və ailə münasibətlərinin optimallaşdırmasında ailənin köməyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik konsultasiyaların və metodların kompleksidir.

Abituriyentlərlə psixoloji iş

Abituriyentlərlə psixoloji iş

“Abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı” proqramı Neyro Linqvistik Proqramlamanın ən praktik texnikalarıyla, abituriyentin özünü daha yaxşı tanımasını və bilik potensialını kəşf edərək, öz mükəmməlliyinə çatmasını təmin edəcək.

İdmançılarla psixoloji iş

İdmançılarla psixoloji iş

İdman psixologiyası idman və məşq əsnasında performansa təsir edən zehni faktorları araşdırır və fərdi yaxud da komanda performansını artırmaq üçün əsas vasitə olaraq dəyərləndirilir.

Davranış psixoterapiyası

Davranış psixoterapiyası

Pasientin şəxsi konflikt təcrübələriylə maraqlanmadan ortadakı simptomların aradan qaldırılması üzərində dayanaraq, açıq davranışa yönəlmiş terapiya metodudur.

Sağlamlıq psixoterapiyası

Sağlamlıq psixoterapiyası

Hazırda gündəlik yaşantımızdan asılı olaraq bir çox xroniki və yaşlılıqla bağlı xəstəliklər gedərək artır. Yaranmasında psixoloji və sosial faktorların əhəmiyyətli payı olduğu düşünülən və uzun bir müddəti əhatə edən şəkər, ürək, böyrək və xərçəng kimi xəstəliklərin müalicəsində, xəstə ilə müalicə qrupunun səmərəli əməkdaşlığı əhəmiyyətlidir.

Psixoloji korreksiya

Psixoloji korreksiya

“NARINC” Uşaq Psixo-Pedaqoji Uşaq İnkişaf Mərkəzində (UPPİM) 1.8 yaşından etibarən uşaqlarla peşəkar mütəxəssislər tərəfindən psixo-pedaqoji korreksiya aparmaqdadır.

Gənc ailələrə psixoloji dəstək

Gənc ailələrə psixoloji dəstək

Sağlam ünsiyyət, ailədaxili münasibətlərin sabitliyi, xarakter uyğunluğu, ailəyə adaptasiya, rol dəyişikliyi ilə bağlı problemlərin ortaya çıxmaması, tərəflərin məlumatlandırılması üçün istifadə olunan terapiya üsuludur.

Hamilə qadınlara psixoterapiya

Hamilə qadınlara psixoterapiya

Hələ dünyaya gəlməyən uşağın duyğusal inkişafı, valideyn olmağın xüsusilə də analıq hissinin və əhəmiyyətinin qavranılması üsuludur. Prenatal dönəmdə uşağın duyğularının nəzərə alınması və postnatal dönəmdə rol dəyişikliyi, yaranan depressiyanın qarşısının alınması üçün korreksion metoddur.