DAUN SİNDROMLU UŞAQLAR VƏ ONLARLA APARILAN REFLEKSOLOJİ İŞ

Bu sindrom 1866-cı ildən məlumdur. İngilis həkimi Lanqdan Daun xarakter xüsusiyyəti olan bu xəstəliyi bir qız uşağında müşahidə edib və onu “monqolizm” adlandırıb. Ancaq asiyalı alimlərin xəstəliyin “monqolizm” adlandırılmasına münasibətindən sonra bu xəstəlik onu kəşf edən alimin şərəfinə “Daun sindromu” adını alıb. Bu uşaqlar bir-birlərinə oxşayır, stereotipləri eyni olur. Yəni onlarda boy qısa olur, əqli […]

Kəkələmənin psixo-pedoqoji korreksiyası

Kəkələmənin psixo-pedoqoji korreksiyası

Hər gün üçün ayrı-ayrı təlimatlara uyğun ritmik nəfəs çalışmaları, 2-3 saat müddətində davamlı və fərdi şəkildə ara verilmədən aparılır. Təlimatlara uyğun olaraq çalışdıqda; 6 gündə oxumanız, 9 gündə isə danışmanızda irəliləyiş nəzərə çarpacaq.

Uşaq Qrup Terapiyası

Uşaq qrup terapiyası

Uşaqlarla müxtəlif yaş və bacarıq səviyyələrinə əsasən (5 nəfər) qruplar təşkil olunur. PROQRAMDA: Uşaqların cəmiyyətdə davranışlarının korreksiyası Təsnifatlaşma bacarığının inkişafı, görmə yaddaşı, diqqətin inkişafı Qısamüddətli eşitmə hafizəsinin aktivləşməsi Obrazların tam qavranılmasının inkişafı, təxəyülün inkişafı Məntiqi təfəkkürün inkişafı Əllərin incə motorikası QRUP TERAPİYASININ FAYDALARI: Özünə inamın artırılması Doğru ünsiyyət qurma vərdişləri qazandırılması Cəmiyyətə adaptasiyanı təmin edilməsi […]

Loqopedik korreksiya

Loqopedik korreksiya

Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)

İnkişaf Geriliyi

İnkişaf geriliyi

Aparılan ilkin diaqnostikadan sonra hazırlanan Fərdi İnkişaf Proqramı əsasında uşaqla kompleks şəkildə təyin olunmuş vaxt çərçivəsində işlənilir. Proqram daxilində – pedaqoq, psixoloq, deffektoloq-loqoped, Əmək terapevti, MBT (Müalicəvi Bədən Tərbiyəsi) mütəxəssisi, tərbiyəçi məşğul olur.

Ailə Psixoterapiyası

Ailə Psixoterapiyası – Ailədə və ailə münasibətlərinin optimallaşdırmasında ailənin köməyi ilə pasiyentin müalicəsinə yönəlmiş psixoterapevtik konsultasiyaların və metodların kompleksidir.

Abituriyentlərlə psixoloji iş

Abituriyentlərlə psixoloji iş

“Abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı” proqramı Neyro Linqvistik Proqramlamanın ən praktik texnikalarıyla, abituriyentin özünü daha yaxşı tanımasını və bilik potensialını kəşf edərək, öz mükəmməlliyinə çatmasını təmin edəcək.

Davranış psixoterapiyası

Davranış psixoterapiyası

Pasientin şəxsi konflikt təcrübələriylə maraqlanmadan ortadakı simptomların aradan qaldırılması üzərində dayanaraq, açıq davranışa yönəlmiş terapiya metodudur.

Psixoloji korreksiya

Psixoloji korreksiya

“NARINC” Uşaq Psixo-Pedaqoji Uşaq İnkişaf Mərkəzində (UPPİM) 1.8 yaşından etibarən uşaqlarla peşəkar mütəxəssislər tərəfindən psixo-pedaqoji korreksiya aparmaqdadır.

Gənc ailələrə psixoloji dəstək

Gənc ailələrə psixoloji dəstək

Sağlam ünsiyyət, ailədaxili münasibətlərin sabitliyi, xarakter uyğunluğu, ailəyə adaptasiya, rol dəyişikliyi ilə bağlı problemlərin ortaya çıxmaması, tərəflərin məlumatlandırılması üçün istifadə olunan terapiya üsuludur.