Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Uşaqlara Tualet Vərdişinin Öyrədilməsi

Tualet Vərdişinin Öyrədilməsində Hazırlıq Mərhələsi
Tualet Vərdişinin Öyrədilməsi Üsulları

 1. Model Olma
 2. Davranışın Motivasiya edilməsi
 3. Vizual Dəstəklərin olması
 4. Texnologiyadan İstifadə
 5. Addım addım Öyrənmə
  Tualet Vərdişinin Öyrədilməsində Ön Şərtlər
 6. Ortalama 3 yaş
 7. Ortalama 1-1.5 saat quru olma
 8. Böyük motor bacarıqlarının olması-tualetə gedib gəlmə
 9. Əzələ kontrolunun olması-tualet ehtiyacını tamamilə boşaltma
 10. Davranış kontrolu-ortalama 2-2,5 dəq tualette qalabilmə
 11. (Otur, qalx) kimi sadə təlimatlara uyma
 12. Ehtiyacını bildirə bilmə
 13. Natəmiz olmasından narahat olma
  Gündüz və gecə uşaq bezi taxılı olmalı ( təlim başlandığı anda çıxarılmalı), ortalama 2 vəya 3 həftə davam edən bir izləmə müddətidir. Sərbəst tualet bacarığı, tualet nəzarəti bacarığı uşağın tualeti gəldiyi zaman altını batırmadan, bunu jest-mimiklərlə, seçilən şəkillərlə, hərəkətlərlə, sözlə və ya cümlə ilə ifadə etməsidir. Heçkəsin köməyinə ehtiyac duymadan tualet ehtiyacını qarşılayıb öz fərdi təmizliyini etməsidir
 14. Uşaqla bərabər ailənin bu vəziyyətə harız olması
 15. Xüsusi zaman, səbr, psixolojik baxımdan sakit olunmalı
 16. Qonaq getmə, evə qonaq qəbul etmə olabildiyincə az olmalı
 17. Bez çıxarıldıqdan sonra əsla geri taxılmamalı
 18. Başarısızlıq anında ara vermeye hazır olunmalı
 19. Alt islatmalar gündüzləri ortalama 3. gecələri isə 6 yaşa qədər normal qəbul edilir. Ama bu uşaqdan uşağa fərqlilik göstərə bilər.
  Tualet Vərdişi Cədvəli Qurulmalı
  Uşaq Yaxşı Şəkildə İzlənməli
  Tualet Vərdişi Öyrədilməsinə Başlama
 20. Çox sevdiyi yumuşaq bir alt paltarı seçilməli
 21. Çox sevdiyi motivasiya qüvvətləndiricilərin seçilməsi
 22. Tualettə oturduğu zaman onunla vaxt keçirəbiləcəyi bir əşyanın seçilməsi
 23. “gəl tualetə”, “gəl çiş ” vs kimi hər zaman eyni olan təlimatın seçilməsi
 24. Bu müddət ərzində qəzalar olacaqdır. Qəza anında nələr edilməlidir ?
  Tualet Vərdişinin Öyrədilməsində 2 Üsul Mövcuddur
  Ənənəvi Üsul
 25. eyni zaman aralıqlarında 30 dəq ara ilə 3-5 dəq tualetdə oturma
 26. yatmazdan 2 saat öncə su vs kimi mayelər verilməməli
 27. Bəlirlənən zaman aralıqlarında ehtiyacını tualetə edərsə motivə edilib, bunun xaricində edərsə görməzdən gəlib sadəcə üzərini dəyişmək
 28. Günü yarım vəya tam saatlara bölərək kiçik saat dilimlərində çalışmalar edilir
  Sıxışdırılmış Üsul
 29. Gün içərisindəki zaman 30 dəqiqə ara, 20 dəqiqə tualet şəklində vaxtlara bölünür
 30. Çox miqdarda su içilərək, tualet ehtiyacı artırılır
 31. Tualetdə kiçik stul qoyularaq zamanın böyük dilmi orada keçirilir
 32. Qəzalarda uşaqla danışmadan, cəza vəya motivəedici vermədən ortalıq təmizlənir
  Təlimə başlanıldığı andan etibarən uşaqdan bez bir daha taxılmayacaq şəkildə çıxarılır və gündüzlər də bezli içliklər geydirilir
  Qəza anında uşaqla heçbir şəkildə sosyal vəya jestsəl münasibətə girmədən tualetə gətirilir
  Fərqli Vəziyyətlərdə Ailələrdən Nümunələr
  “Qızım tualet boşluğundan qorxurdu”
  ” Oğlum böyük tualetə getməyə qorxur”
  ” Uşağım tualetdəki axan sudan qorxur”
  ” Oğlum tualetini çox sıx ətrafa bulaşdırır”
  ” Uşağım sifonun səsindən qorxur
  Uşaqlar üçün xüsusi rəngli unitaz qapaqları alınmalı.

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!