Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Nürəddinzadə Şahnaz – NPM Gəncə filialının TDCS üzrə mütəxəssisi

Təhsili :Gəncə Regional Humanitar Kolleci, “Ailə və ev Təhsili” (2010-2015)

İştirak Etdiyi təlimlər :

1. Narınc Psixologiya Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən 192 saatlıq “Elementary Neurofeedback Traning” adlı kurs (01.08.22)

2. “Həyəcan – təşviş pozuntusu” təlimi (17.12.23)

3. Yenidoğulmuşlarda sarılığın onların psixomotor inkişafına təsiri” (17.12.22)

4. Autizm,hiperaktivlik və diqqət əksikliyi sindromlu uşaqlarda psixoterapevtik yanaşma” (16.10.22)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!