Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Hüseynova Bənövşə

Fəaliyyət sahəsi: NPM Gənclik filialı, Psixo-pedaqoq

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları:

  • “Çocuk resimlerinin analizi ve yorumlanması uygulayıcı proqramı”
  • “Çocuk değerlendirme testleri uygulayıcı eğitim”
  • GOBDÖ 2TV bireysel kullanım sertifikası
  • “Sanat terapisi uygulayıcı eğitim”
  • “ETEÇOM 2 etkileşim temelli erken çocuklukta müdahele proqramı”
  • “Danışanla ilk görüşme ve anamnez alma eğitimi”
  • “MMPİ ve Yetişkin testleri uygulayıcı ve yorumlayıcı eğitimi”
  • “Duygu odaklı terapi uygulayıcı eğitimi”
  • “Çocuk ve ergenlerde BDT uygulayıcı eğitimi”

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!