Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Vahabova Şölə

Fəaliyyət sahəsi: Xalqlar Dostluğu filialı, Klinik-Refleksoloq, Erqoterapist.

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları

 •  384 saatlıq “Klinik Refleksoterapiya” kursu (30.10.2016 – 01.01.2017)
 • “Refleksoterapiya” (19.09.2019)
 •  “Motor Retardasiya” (20.02.2020)
 •  “Sensor İnteqrasiya”(Duyu Bütünləmə) (16.04.2021)
 •  “Otizmde Sosial Beceriler” (08.05.2021)
 •  “Pəncə deformasiyaları və yastıpəncəlik zamanı müalicəvi bədən tərbiyəsi tətbiqi” (12.08.2023)
 •  “Refleksologiya” (05.08.2021 – 16.10.2021)
 •  “Azərbaycanda bir ilk olan Neurofeedback aparatının möcüzəvi nəticələri” (04.10.2021)
 •  “Erqoterapiya- müalicəvi idman terapiyası” (23.10.2022)
 •  “SENSOR İNTEQRASİYA POZUNTUSU-Erqoterapiya nədir? Duyu bütünləmə nədir? Duyularımızı tanıyaq! Sensor inteqrasiya pozuntusu niyə yaranır və bu uşaqlarla terapiya necə davam edir? ” (28.05.2023)
 • Uşaqlarda motorik inkişafın mərhələləri (05.11.2021)

  İştirak etdiyi konfranslar
 • I İnternational Family And Child Psychology Conference(2017)
 • II İnternational Family And Child Psychology Conference(2018)
 • III İnternational Family And Child Psychology Conference(2019)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!