Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Vahabova Şölə

Fəaliyyət sahəsi: Xalqlar Dostluğu filialı, Klinik-Refleksoloq, Erqoterapist

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları

 • 384 saatlıq “Klinik Refleksoterapiya” kursu (30.10.2016 – 01.01.2017)
 • “Refleksoterapiya” (19.09.2019)
 • “Motor Retardasiya” (20.02.2020)
 • “Sensor İnteqrasiya” (Duyu Bütünləmə) (16.04.2021)
 • “Otizmde Sosial Beceriler” (08.05.2021)
 • “Pəncə deformasiyaları və yastıpəncəlik zamanı müalicəvi bədən tərbiyəsi tətbiqi” (12.08.2023)
 • “Refleksologiya” (05.08.2021 – 16.10.2021)
 • “Azərbaycanda bir ilk olan Neurofeedback aparatının möcüzəvi nəticələri” (04.10.2021)
 • “Erqoterapiya – müalicəvi idman terapiyası” (23.10.2022)
 • “SENSOR İNTEQRASİYA POZUNTUSU – Erqoterapiya nədir? Duyu bütünləmə nədir? Duyularımızı tanıyaq! Sensor inteqrasiya pozuntusu niyə yaranır və bu uşaqlarla terapiya necə davam edir? ” (28.05.2023)
 • Uşaqlarda motorik inkişafın mərhələləri (05.11.2021)

  İştirak etdiyi konfranslar:
 • I İnternational Family And Child Psychology Conference (2017)
 • II İnternational Family And Child Psychology Conference (2018)
 • III İnternational Family And Child Psychology Conference (2019)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!