Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Çobanova Elvira

Fəaliyyət sahəsi: NPM Xalqlar filial, defektoloq-loqoped

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları:

 • “Language and speech hterapy in autistic children”
 • “Teaching children drawings analysis”
 • “Neuro biology of Love and Involvement”
 • “Conflict and solution in family relations”
 • “The mistakes we made while raising our children”
 • “Multidisciplinary approach in child psychodiagnosis”
 • “Stuttering and therapeutic methods over 7 years old children”
 • “The magical phrases in childs communication”
 • Rinalaliyanın təsnifatı və korreksiyası üsulları”
 • “Çağdaş dövrdə ailə modeli: problemlər və prespektivlər”
 • “Aşkin Aroması”
 • “Narsisit şəxsiyyət pzuntusu”
 • “DiJITAL Çağda anne-baba olmak”

İştirak etdiyi konfranslar:

 • “Psixologiya Zirvəsi-2 Beynəlxalq Konfrans”
 • “V Beynəlxalq ailə-uşaq konfransı”
 • “Il international family and child psychology conference”

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!