Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Süleymanova Günel

Fəaliyyət sahəsi: NPM Gəncə filialı, NeuroFeedback aparat texniki

İştirak etdiyi təlimlər və serifikatları:

 • “Şizofreniya”
 • “Bilişsel Davranışçı Terapi Supervizyon Eğitimi”
 • “Həyəcan-təşviş pozuntusu”
 • “Sosial Fobiya”
 • “Psixometrik testlər”
 • “Uşaqlarda duyu inkişafı”
 • “Disfagiya udqunma – çeynəmə pozğunluqları”
 • “Autizm, hiperaktiv və diqqət əskikliyi sindromlu uşaqlara psixoterapevtik yanaşma”
 • Narınc psixologiya mərkəzi tərəfindən – “Psixologiya 7/24”
 • Rasyonel Psikoloji Enstitüsü “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, “Rasyonel Duygucu ve Bilişsel Davranışcı Oyun Terapisi” 7 kurs 63 saatlik Uygulayıcı Belge

İştirak etdiyi konfranslar:

 • “Forum of National Psychology”

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!