Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Beydiyeva Şəhla

Fəaliyyət sahəsi: NPM Xalqlar dostluğu filialı, Psixoloq

İştirak etdiyi təlimlər və sertifikatları:

•  “Digital çağda anne-baba olmak”(2022)

• “Çağdaş dövrdə ailə modeli:problemlər və orespektivlər”(2022)

• “Rinonaliyanın təsnifatı və korreksiya üsulları”(2022)

• “Aşkın aroması”(2022)

• “Narsist şəxsiyyət pozuntusu”(2022)

• “Aşk yolculuğu: Bilinçaltı çalışması” workshop (2022)

• Instructor: Kristene A. Doyle. Ph. D.- LIVE REMOTE Albert Ellis Institute, 145 East 32 Street, New York, NY 10016- zoom December 11, 2022-New York

• “The magical phrases in childs communication” (2019)

• “Multidisciplinary approach in child psychodiagnosis” (2019)

 • “Stuttering and therapeutic methods over 7 years old children” (2019)

• Narınj child psychology center certificate of achivment- Child Psychology(2017)

İştirak etdiyi konfranslar

  • “V Beynəlxalq ailə-uşaq konfransı”
  • “III İnternational family and child psychology conference”
  • “II İnternational family and child psychology conference” (2018)
  • “Forum of National Psychology” (2018)
  • “I İnternational family and child psychology conference” (2017)

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!