Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Loqopedik korreksiya

Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular) Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular) Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
Loqopedik korreksiya
 • Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rotasizmlər (“r” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Yotasizmlər (“y” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Kappasizmlər (“k” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Gammasizmlər (“g” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rinolaliya (əməliyyatdan sonrakı “Dovşan dodaq” və “canavar ağız”)
 • Alaliya (Nitqin olmaması)
 • Eşitmənin zəifləməsi zamanı yaranan nitq pozuntuları

Bu proqram uşağınıza aşağıdakıları qazandıracaq:

 • Özünə inam hissi
 • Natamamlıq kompleksinin aradan qaldırılması
 • Şifahi və yazılı nitqdə düzgün bacarıqlar və qabiliyyət.
 • Qeyri düzgün tələffüzün aradan qaldırılması
 • Disleksiyanın (oxuma bacarığı pozğunluğu) və disqrafiyanın (yazı pozğunluğu) qarşısının alınması.
 • Yaddaşın və diqqətin yaxşılaşdırılması
 • Kiçik motorikanın inkişafı
 • Nitq pozğunluqları nəticəsində yaranmış stressin aradan qaldırılması:

Loqoped və uşaq psixoloqun iştirakı ilə kompleks yanaşmayla problemin korreksiyasına zəmanət verilir.

Psixoterapiya və konsultatsiyalar

Artıq 10 ildən çoxdur ki, Narınc Psixologiya Mərkəzi olaraq psixoterapiya və psixoloji konsultatsiyalar həyata keçiririk.