Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Loqopedik korreksiya

Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular) Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular) Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
Loqopedik korreksiya
 • Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
 • Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rotasizmlər (“r” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Yotasizmlər (“y” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Kappasizmlər (“k” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Gammasizmlər (“g” səsinin tələffüzündə pozuntu)
 • Rinolaliya (əməliyyatdan sonrakı “Dovşan dodaq” və “canavar ağız”)
 • Alaliya (Nitqin olmaması)
 • Eşitmənin zəifləməsi zamanı yaranan nitq pozuntuları

Bu proqram uşağınıza aşağıdakıları qazandıracaq:

 • Özünə inam hissi
 • Natamamlıq kompleksinin aradan qaldırılması
 • Şifahi və yazılı nitqdə düzgün bacarıqlar və qabiliyyət.
 • Qeyri düzgün tələffüzün aradan qaldırılması
 • Disleksiyanın (oxuma bacarığı pozğunluğu) və disqrafiyanın (yazı pozğunluğu) qarşısının alınması.
 • Yaddaşın və diqqətin yaxşılaşdırılması
 • Kiçik motorikanın inkişafı
 • Nitq pozğunluqları nəticəsində yaranmış stressin aradan qaldırılması:

Loqoped və uşaq psixoloqun iştirakı ilə kompleks yanaşmayla problemin korreksiyasına zəmanət verilir.

Psixoterapiya və konsultatsiyalar

Artıq 10 ildən çoxdur ki, Narınc Psixologiya Mərkəzi olaraq psixoterapiya və psixoloji konsultatsiyalar həyata keçiririk.

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!