Narınc Psixologiya Mərkəzi - Sağlam övlad, xoşbəxt ailə

Psixoloji korreksiya

"NARINC" Uşaq Psixo-Pedaqoji Uşaq İnkişaf Mərkəzində (UPPİM) 1.8 yaşından etibarən uşaqlarla peşəkar mütəxəssislər tərəfindən psixo-pedaqoji korreksiya aparmaqdadır.
Psixoloji korreksiya

“NARINC” Uşaq Psixo-Pedaqoji Uşaq İnkişaf Mərkəzində (UPPİM) 1.8 yaşından etibarən uşaqlarla peşəkar mütəxəssislər tərəfindən psixo-pedaqoji korreksiya aparmaqdadır.

Proqramda:

  • Ünsiyyət problemləri (özünə qapanma, hədsiz aqressiya, şiddətə meyillilik, məğlubiyyətlə barışmama və s.)
  • Qorxuların müəyyənləşdirilməsi (Qaranlıq qorxusu, məktəb qorxusu, yaxınlarından ayrı qalmaq qorxusu və s.)
  • Nitq problemləri (kəkələmə, səslərin tələffüsü və s.)
  • Diqqətin yayınıqlığı, yadda saxlama çətinliyi
  • Emosional pozuntu (mənasız ağlamalar, aqressiya, özünə və ətrafına xətər yetirmə)
  • Əşya və mövhumların çətin qavranılması.
  • Bacı-qardaş qısqanclığı
  • Televizora hədsiz meyillilik
  • Yaxın adamın itirilməsi
  • Psixiatrik pozuntular və s.

Psixoterapiya və konsultatsiyalar

Artıq 10 ildən çoxdur ki, Narınc Psixologiya Mərkəzi olaraq psixoterapiya və psixoloji konsultatsiyalar həyata keçiririk.

MÜAYİNƏ ÜÇÜN ONLİNE QƏBUL!